ویدئو مارکتینگ، ابزار بازاریابی و برندسازی در فضای مجازی