اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

گزارش پخش زنده ی نفتاورد ۲۴

گزارشی از پخش زنده نمایشگاه نفتآورد یا بیست چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش که توسط آژانس تبلیغاتی ساینا صورت پذیرفت.
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
تحلیلی بر بازاریابی چریکی فیلم «به وقت شام»

لطفاً مشتری را به آتش نکشید.