آذر ۲۸, ۱۳۹۴
شرکت های کوچک یا بزرگ، مسئله این است

شرکت های کوچک یا بزرگ، مسئله این است

این موضوع که شما یک شرکت بزرگ به نظر برسید یا شرکتی کوچک به استراتژی شما و جامعه مخاطبین شما بستگی دارد. در برخی موارد کوچک بودن شرکت شما مزیتی محسوب می‌‌شود.

آذر ۲۸, ۱۳۹۴
هنگام رانندگی پیامک نزنید

هنگام رانندگی پیامک نزنید

فیات به جمع منع کنندگان استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی پیوست , کمپانی فیات با انتشار این تبلیغ چاپی از رانندگان می‌خواهد تا هنگام رانندگی از ارسال پیامک خودداری کنند.

آذر ۱۰, ۱۳۹۳
کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند

کتاب “فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟” منتشر شد.

کتاب "فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟" تالیف مایکل لی بازورث و بن زولدان با ترجمه‌ی امیرمصطفی اعرابی از سوی انتشارات بازاریابی منتشر شد.