کپی رایتر کیست؟ و چه وظیفه‌ای در آژانس تبلیغاتی دارد؟