خلاصه ضوابط پذیرش و پخش آگهی صدا و سیما

صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهی  تبلیغات بازرگانی در سال 1398 را با هدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایرانی تهیه و تدوین کرد.

عوامل تعیین میزان تخفیفات قراردادهای پخش آگهی رادیویی و تلویزیونی سال 1398

گروه 3- بخش خصوصی و نهاد های عمومی (باستثناء اپراتورها، بانک ها و موسسات قرض الحسنه)

 

ردیف

نوع تخفیف

شرح

تلویزیون

رادیو

1

تسریع (زمان انعقاد قرارداد)

22/10/97 لغایت 30/11/97

%150

%150

01/12/97 لغایت 27/12/97

%50

%50

28/12/97 لغایت 31/01/98

%25

%25

2

حضور اولین بار در رسانه

اولین بار (یکسال از عدم حضور) 01/01/97 تا 29/12/97

%100

%100

اولین بار (سه سال عدم حضور) از تاریخ 01/01/95 لغایت لغایت 29/12/97

%200

%200

اولین بار (پنجسال عدم حضور) از تاریخ 01/01/93 لغایت 29/12/97

%300

%300

3

جدول ماهیانه

160 میلیون ریال

%25

%50

650 میلیون ریال

%56

%170

900 میلیون ریال

%80

%240

1800 میلیون ریال

%120

%370

4

حضور مستمر در رسانه

یکساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد

%110

%110

دوساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد

%200

%200

سه ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد

%250

%250

چهار ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد

%300

%300

پنج ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد

%350

%350

5

حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر

ارتقاء شاخص معرف انرژی به سطحA و بالاتر

%30

%30

صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات

صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ تولید

صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ ثبت اختراع

صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ از لحاظ دانش بنیان

صاحبان شرکت موتور سیکلت و خودروهای برقی

کارآفرین برتر طی سال 93 تا 97

رعایت حقوق مصرف کننده

6

افزایش بودجه نسبت به سال قبل

در صورت انعقاد و پخش قرارداد حداقل 1500 میلیون ریال در تلویزیون و 300 میلیون ریال در رادیو در سال 1397

%15 افزایش نسبت به سال قبل

%50

%50

%25 افزایش نسبت به سال قبل

%75

%90

%60 افزایش نسبت به سال قبل

%150

-

%90 افزایش نسبت به سال قبل

%180

%270

%150  افزایش نسبت به سال قبل

%270

%340

%210 افزایش نسبت به سال قبل

%320

-

%310 افزایش نسبت به سال قبل

%400

%500

%410 افزایش نسبت به سال قبل

%500

%650

7

ارزش افزوده

اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده

%10

%10

8

هدفمندی اصل 44

خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی

%300

%300

لبنیات مانند: شیر، پنیر، ماست و... صنایع دستی و فرش دستباف

%200

%200

محصولات دانش بنیان

%200

%200

صنعت

%150

%150

محصولات کشاورزی و دامی تولید داخل

%120

%120

9

پرداخت نقدی

نقدی 6 ماهه و بیشتر

%500

%500

نقدی 3 ماهه و کمتر از 6 ماه

%300

%300

نقدی کمتر از 3 ماه

%120

%120

ضمانت نامه ای

%70

%70

10

تشویقی طی سال

اتمام کلیه قراردادها تا پایان مرداد 98 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه یا اولین بار و پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/98

%150

%150

صاحبان کالا و با قرارداد غیر نقدی که کل قرارداد خود را تا پایان مرداد ماه 98 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/98

%80

%80

اتمام کلیه قرارداد ها تا پانزدهم آبان 98 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه بار و اولین بار پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/98

%90

%90

صاحبان کالا و خدمات با قرارداد غیر نقدی که کل قرارداد خود را پانزدهم آبان 98 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/98

%40

%40

11

پخش رایگان تسهیلات حمایت از اشتغال داخلی

در صورتی که سال 1397 (سال پایه) حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت نمایند با رائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی برای پراخت های صورت گرفته تا سقف 200 میلیارد ریال مبلغ تعرفه به نرخ صفر (صد در صد رایگان) تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به سال پایه 1397%50 افزایش داشته باشد مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز %50 افزایش خواهد یافت. توضیح اینکه خودرو سازی و بیمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریال و وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های دولتی عام و عمومی غیر دولتی در صورت عقد قرارداد حداقل 300 میلیارد ریال می توانند از این تسهیلات پس از اتمام پخش قرارداد استفاده نمایند.

%60

%40

12

تسهیلات تشویقی برند ملی سال 97 و 98

صاحبان آگهی که از سوی سازمان تجارت به عنوان برند ملی شناسایی شوند 1000 ثانیه رایگان تعلق می گیرد

%60

%40

13

ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی بازرگانی

چنانچه سناریو تیزر بر اساس 12 مورد نظیر: استفاده چهره شرقی (ایرانی) داستانی فرهنگی، آموزشی، احترام به والدین، مسئولیت اجتماعی، سلامت محیط زیست و... باشد تخفیف در کد آگهی اختصاص می یابد.

15% تا %40

%15 تا %40