آشنایی با مبحث هویت برند مستلزم آشنایی با مفهوم کلیدی "برند" در فضای کسب‌و‌کار است. در حقیقت، برند به مجموعه‌ای از عوامل و ویژگی‌هایی است که کالا و خدمات یک سازمان را از کالا و خدمات سازمان‌های دیگر متمایز می‌کند. عواملی همچون اسم، مدت زمان حضور در بازار، طراحی، زبان، نشانه‌ها و غیره. در این میان هویت برند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک برند است و تفاوت اساسی با تصویر برند دارد. در حقیقت هویت برند ایجاد یک معنی و مفهوم از برند شما در ذهن مصرف‌کننده است، یعنی تصویری که مطابق با واقعیت وجودی برند شما باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت که هویت برند عبارت است از معنا و مفهوم برند که توسط سازنده آن مطرح و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. پرفسور «ژان نوئل کاپفرر» می‌گوید: «داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان. هویت برند تعیین کننده فردیت، آرمان‌ها و اهداف، ارزشها و علائم شناسایی برند است». از دیدگاه کاپفرر، تفاوت هویت و تصویر در این است که هویت آن چیزی است که شما هستیددرحالی‌که تصویر، برداشتی است که مصرف‌کننده طی ارتباط با شما استنباط می‌کند. پروفسور کاپفرر برای هویت برند شش ضلع در نظر می‌گیرد که عبارتند از: پیکر، شخصیت، فرهنگ، رابطه، بازتاب مصرف‌کننده و خودانگاره. این اضلاع به شکل زیر تعریف می‌شوند:

 

1

پیکر

پیکر به مجموعه‌ای از ویژگی‌های فیزیکی برند گفته می‌شود که در ذهن مردم با شنیدن نام برند برانگیخته می‌شود

2

شخصیت

شخصیت یک بعد مهم از برند است و مانند شخصیت انسانی، آن را متمایز و پایدار می‌کند

3

فرهنگ

نظام ارزش‌ها و اصول اساسی است که یک برند براساس آن‌ها رفتار می‌کند

4

رابطه

رابطه‌ی یک برند بیانگر رفتارهایی است که منجر به شناخت برند به مخاطب می‌شود

5

بازتاب مصرف کننده

این بعد به تصویر کلیشه‌ای از مصرف‌کنندگان برند در ذهن افراد جامعه اشاره دارد هرچند مشتریان هدف برند فراتر از مشتریان کلیشه‌ای آن هستند.

6

خود انگاره

تصویری که مخاطب برند با استفاده از برند شما درباره خودش پیدا می‌کند

 

بر این اساس تیم طراحی هویت برند در مجموعه ساینا با تکیه بر اصول علمی و شناخت دقیق از تعریف هویت برند اقدام به طراحی هویت برند می‌کند. یک برنامه جامع هویت برند ، همه عناصر پراکنده برند را انتخاب کرده و در یک سیستم کلی و از قبل طراحی شده یکپارچه می‌کند. برای این کار نیازمند یک برنامه از پیش تعیین شده است که در آن تمامی عناصر هویت برند شامل کانسپت، ادبیات برند، فرهنگ برند، هویت بصری و ... مورد مطالعه و برنامه‌ریزی قرار گرفته باشد.

 

تدوین سند هویت برند و هویت سازمانی