تبلیغات در پایانه های مسافربری سراسر کشور

 
  •  تعداد بالای سفرها و ازدحام بالای مخاطبان در پایانه های مسافربری (جابجایی سالیانه حدود 166/988/000نفرمسافردر 15/159/000 سفراز 293 پایانه مسافربری فعال در سطح کشور( گذراندن زمان زیادی در هر پایانه (حداقل انتظار مسافران برای سوارشدن و حرکت هر اتوبوس، 15 دقیقه و حداکثر زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس بعدی برحسب مقصد نهایی و طی مسافت، حدود چند ساعت است)
  •  رعایت مناسبترین فاصله فیزیکی سازه های تبلیغاتی و ملموس بودن آنها برای مخاطبان به دلیل بازبودن فضای پایانه ها و همچنین امکان دیده شدن در فضایی خارج از پایانه ها تبلیغات در پایانه های مسافربری را به یکی از مهمترین رسانه‌های مطرح و یکی از گلوگاه‌های مهم در برخورد مؤثر با مخاطبان تبدیل کرده است.
    از این رو شرکت تبلیغاتی ساینا با بررسی آمارها و سنجش میزان اثربخشی تبلیغات در این رسانه؛ در یک فرصت اسنثنایی از بهمن ماه سال 96  آمادگی اکران برندهای مختلف در تمام فضاهای تبلیغاتی پایانه‌های مسافربری را دارد.
  • بیش از 90 درصد جابجایی مسافران در کشور از طریق "سفرهای جاده ای" است. در واقع سفرهای جاده ای به نسبت سایر شیوه های جابجایی (ریلی و هوایی)، بیشترین مخاطب و تعداد مسافر را دارند. مخاطبان از ناوگان مسافربری در پایانه های کشورشامل: اتوبوس (سفرهای بین شهری و درون استانی)، مینی بوس( مسیرهای درون استانی و شهرهای نزدیک) و سواری  استفاده می کنند.
  • از سال 1352(شروع سفرهای جاده ای با اتوبوس در ایران به سال 1328 باز می گردد، اما اولین ترمینال رسمی کشور در سال 1352تأسیس شده است) تا کنون، بیش از" 293 پایانه مسافربری" در کشور ایجاد و به بهره برداری رسیده اند. میزان تردد بالای مخاطبان و تعداد زیاد پایانه های مسافربری؛ فرصت چشمگیری برای صاحبان برند در بخش تبلیغات محیطی است و فرصتی برای جذب حداکثری جامعه مخاطبان است.