شوخی خلاقانه بی ام دبلیو با مدیرعامل بازنشست شده بنز